Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Na tej stronie można pobrać pełną wersję instalacyjną programu oraz uaktualnienia do programu.

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2018.7.2 , nie podpisany

MD5: b2 98 25 48 89 7f ae e4 de 77 e3 af c1 6b c2 84

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2018.7.2, nie podpisane  lub jako zip

MD5: e7 14 60 6c 43 54 37 2f 4d 45 e0 21 94 3e 59 77

 • Dodano możliwość rejestrowania faktur wystawionych przez nabywcę jako "samofaktrowania" w celu wykazania ich w JPK_FA,
 • Dodano możliwość wprowadzenia zapłat za wszystkie faktury w terminarzu należności/zobowiązań,
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów ZD (zamówień do dostawcy) w obcych walutach,
 • Dodano możliwość wyboru waluty przy klonowaniu dokumentu zamówienia,
 • Dodano możliwość wpisania znaku hash (#) do nazwy firmy, należy wpisać &hash;,
 • Dodano możliwość klonowania do rejestrów przetwarzania danych osobowych,
 • Dodano możliwość wpisania dowolnego numeru faktury na wybranych fakturach (opcja w liście rozwijanej numeracji pola numeru faktury),
 • Dodano możliwość zmiany stanu połączenia dokumentów WZ,
 • Dodano możliwość wydruku PZ walutowego z wartościami w złotówkach,
 • Dodano w historii rozrachunków z kontrahentem kolumnę "Data zapłaty",
 • Dodano opcję "Podczas wprowadzania dokumentów księgowych pozwól dowolnie zmieniać rejestr VAT",
 • Dodano opcję umożliwiającą kontrolę czy podczas wystawiania dokumentów WZ, PZ drukować dokumentu magazynowy,
 • Dodano zapamiętywanie ostatnich nazw użytkowników logujących się do modułu Biuro Rachunkowe,
 • Zmieniono warunki do przeliczania ewidencji przebiegów dla potrzeb VAT - ewidencja będzie przeliczana pod względem spójności kilometrów przy każdej zmianie,
 • Poprawiono obliczenia w VAT-7,
 • Poprawiono błąd przy naliczaniu amortyzacji,
 • Poprawiono zapis metody kasowej w edycji danych firmy,

Uaktualnienie 2018.7.1, nie podpisane  lub jako zip

MD5: 2d b9 f3 c9 3e bc dc e1 ce 30 8f e9 7a ea 14 8c

 • Przyspieszono otwieranie programu (szczególnie jeżeli w programie były wprowadzone dane od dłuższego czasu),
 • Dodano możliwość wyboru czy dla WZ/FA odrębnie chcemy używać trzeci człon faktury,
 • Dodano obsługę konta VAT do realizacji abonamentu oraz szablonu faktury,
 • Dodano w historii rozrachunków z kontrahentem kolumnę "Opóźnienie w zapłacie",
 • Dodano dla importowania dokumentów z JPK_VAT możliwość określenia, czy kwota ma być importowana jako stawka 0% lub nie podlega jeśli jest możliwy wybór pomiędzy jednym i drugim,
 • Usunięto możliwość wyszukiwania z klawiatury dokumentów magazynowych w kolumnie "Numer dokumentu" (tylko nie SQL) (wprowadzoną od 2018.6.1) - zmiana spowodowała problemy z sortowaniem dokumentów w niektórych ustawieniach,
 • Poprawiono fałszywe ostrzeżenie o licencji podczas otwierania firmy, gdy nie jest wprowadzone żadne konto bankowe,
 • Poprawiono przeliczanie sum kontrolnych dla JPK_FA (wartość sumy dokumentów podana brutto, ale wartość sumy pozycji netto (zgodnie z opisem JPK_FA)),
 • Poprawiono wydruk szablonu abonamentu,
 • Poprawiono dodawanie wpłat w banku dla więcej niż jednego dokumentu,

Uaktualnienie 2018.6.3, nie podpisane  lub jako zip

MD5: 3f 18 29 df c8 5f 92 10 02 7c 3d b8 37 78 d3 97

 • Poprawiono drukowanie informacji o koncie VAT na fakturach,
 • Poprawiono sortowanie dokumentów magazynowych po numerze dokumentu przy braku zer wiodących,
 • Poprawiono błędy w VAT-7 (przenoszenie kwot, brak obliczenia podatku),

Uaktualnienie 2018.6.2, nie podpisane  lub jako zip

MD5: 12 3e 8b 70 e8 4d 63 de bf 78 b5 fb c3 a1 08 86

 • Dodano możliwość zdefiniowania konta VAT w danych firmy,
 • Dodano możliwość szybkiej zmiany okresu księgowego (jednym kliknięciem),
 • Rozszerzono możliwości importu z plików CSV,
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu kontrahentów,

Uaktualnienie 2018.6.1, nie podpisane  lub jako zip

MD5: 92 53 e5 57 db 6e fa 96 c9 06 8a 9f 40 b8 50 b1

 • Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_MAG (1),
 • Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_WB (1),
 • Dodano nowe formularze VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-12(4) i VAT-9M(8),
 • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności (split payment) - dla wystawianych faktur można określić konto VAT,
 • Dodano możliwość wyszukiwania z klawiatury dokumentów magazynowych w kolumnie "Numer dokumentu" (tylko nie SQL),
 • Dodano możliwość wprowadzania wielu zapłat za dokumenty w trakcie wprowadzania pozycji wyciągu bankowego,
 • Dodano możliwość zapamiętania ostatniej pozycji głównego okna oraz jego rozmiaru (opcje wyglądu),
 • Dodano możliwość podglądu kiedy i kto utworzył lub ostatnio modyfikował dany wiersz,
 • Dodano możliwość automatycznego rozbijania importowanych dokumentów z JPK_VAT do wielu pozycji księgowych,
 • Dodano automatyczną zmianę daty zakończenia usługi przy wprowadzaniu faktury w momencie zmiany daty faktury,
 • Dodano sortowanie po numerze zamówienia kontrahenta do zestawienia faktur,
 • Dodano możliwość grupowania pracowników przy eksporcie do KEDU po imieniu i nazwisku (nie tylko PESEL),
 • Dodano możliwość ograniczenia przy eksporcie do KEDU ze względu na datę zwolnienia (dane pracownika do momentu zwolnienia),
 • Dodano możliwość nie drukowania daty dokumentu na wydruku PKPiR,
 • Dodano możliwość wyłączenia dodawania numeru paragonu do uwag na podstawie którego jest wystawiana faktura podczas wystawiania faktury na podstawie paragonu fiskalnego,
 • Dodano możliwość prowadzenia odrębnych numeracji faktur FA ze względu na trzeci człon faktury tak jak w przypadku faktur wystawianych na podstawie dokumentu WZ,
 • Dodano typ transakcji "import towarów art.33a" do łatwiejszego klasyfikowania importu towarów w metodzie uproszczonej - należy używać zamiast opcji "Rozliczanie podatku należnego w VAT-7 od importu towarów w procedurze uproszczonej",
 • Dodano możliwość wystawiania not księgowych w walucie,
 • Dodano możliwość prowadzenia miesięcznej numeracji not księgowych,
 • Dodano możliwość zdefiniowania dla formy płatności czy drukować termin zapłaty na fakturze,
 • Dodano możliwość obliczania reszty przy fakturowaniu WZ lub wystawianiu paragonu na podstawie WZ (wymaga zmiany ustawień w formie płatności),
 • Dodano opcję umożliwiającą dodania symbolu faktury np. FA lub KFA do numeru faktury (na wydrukach i przy księgowaniu),
 • Dodano możliwość pobierania danych z bazy danych REGON podczas wprowadzania danych kontrahenta incydentalnego,
 • Rozszerzono pole nazwy formy płatności do 60 znaków,
 • Poprawiono obliczanie wartości rozrachunków przy księgowaniu dokumentu do wielu pozycji księgowych,
 • Poprawiono dodawanie środka trwałego z zerową stawką amortyzacji,
 • Poprawiono wydruk zamówienia dla nie VATowców,
 • Poprawiono błąd z brakiem funkcjonalności dotyczącej VAT po aktualizacji PIT-5/PIT-5L (normalne i uproszczone) w przypadku, gdy ostatnia firma na liście w Biurze Rachunkowym miała inne zakwalifikowanie do VAT,
 • Poprawiono pobieranie danych z Bazy Internetowej Regon dla podmiotów dla których nie określono ulicy,
 • Usunięto stare formularze (do roku 2012 włącznie),

Uaktualnienie 2018.5.2, nie podpisane  lub jako zip

MD5: 1a 88 07 ee 00 68 96 8c 73 b4 14 53 de 15 22 c9

 • Dodano możliwość wyboru formy płatności dla paragonu,
 • Dodano podpowiadanie rozszerzenia archiwum jeżeli archiwum tworzone jest bez rozszerzenia,
 • Poprawiono uruchamianie programu z dysków sieciowych,
 • Poprawiono tworzenie Bilansu Otwarcia dla Środków Trwałych,
 • Poprawiono wydruk informacji o walucie i kursie dla faktury wewnętrznej (brakująca tabela kursu),
 • Poprawiono wydruk szczegółów listy płac,
 • Poprawiono wycofywanie amortyzacji miesięcznych,

Uaktualnienie 2018.5.1, nie podpisane  lub jako zip

MD5: 6b fd 24 a6 86 6b 14 11 b9 eb 08 b0 4e 99 f5 ee

 • Dodano politykę prywatności (Pomoc\Polityka prywatności),
 • Dodano "Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych",
 • Dodano "Rejestr upoważnień przetwarzania danych osobowych",
 • Dodano "Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych",
 • Dodano "Rejestr zgód przetwarzania danych osobowych",
 • Dodano możliwość zabezpieczenia/zaszyfrowania bazy danych hasłem,
 • Dodano możliwość wykonywania archiwum programu w formacie 7z,
 • Dodano możliwość zabezpieczenia/zaszyfrowania tworzonych archiwum hasłem,
 • Dodano możliwość kontroli użytkowników oraz logowania dla modułu Biuro Rachunkowe,
 • Dodano możliwość zmiany celu złożenia pliku JPK po jego utworzeniu (tylko przed wysyłką),
 • Dodano w menu skrót "Księgowość\Operacje\Księgowanie ZUS",
 • Poprawiono edycję nagłówka dla faktur zaliczkowych,

Uaktualnienie 2018.4.6, nie podpisane  lub jako zip

MD5: 5f 25 83 4c fd 32 9e 93 87 92 ab 30 f8 12 4b 60

 • Dodano możliwość ujmowania składek na Fundusz Pracy bezpośrednio przy obliczaniu podatku PIT zamiast księgowania ich do PKPiR,
 • Dodano kolumnę daty zapłaty składek do ZUS w celu usprawnienia księgowania składek do ZUS lub Funduszu Pracy,
 • Dodano kolumnę składek do ZUS podlegającym wpłacie za dany miesiąc,
 • Dodano ostrzeżenie jeżeli otwarty rok księgowy nie jest ostatnim założonym rokiem księgowym,
 • Dodano możliwość utworzenia rozrachunków z kontrahentami dla wszystkich lat (domyślnie tylko dla roku bieżącego),
 • Dodano możliwość dodawania załączników do dokumentów księgowych,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów do księgowania z stawką zwolnioną z plików JPK_VAT,
 • Dodano zasady płac do obsługi współczynników płac (stawek składek),
 • Usunięto tymczasowo funkcjonalność liczenia stron wydruku,
 • Poprawiono przygotowywanie rozrachunków z kontrahentami w przypadku wystąpienia złego długu w innym roku księgowym,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-5/5L z wielu działalności, które mają różny status płatnika VAT,

Uaktualnienie 2018.4.5, nie podpisane  lub jako zip

MD5: 4b 47 d9 d6 a3 33 52 72 ac b0 4e e6 87 40 75 df

 • Dodano ostrzeżenie przy fakturowaniu i księgowaniu dokumentu WZ, który został połączony do dokumentu WZ+,
 • Dodano możliwość drukowania "osoba" zamiast "podpis osoby" na fakturach,
 • Dodano możliwość ustalenia daty uzyskania przychodu w Ewidencji Przychodów na podstawie daty zdarzenia gospodarczego (domyślnie) lub daty dokumentu (opcjonalnie),
 • Dodano możliwość wyboru czy w tabelach rozrachunków kontrahenta mają być pokazywane wszystkie rozrachunki czy tylko niezapłacone,
 • Dodano automatyczne sprawdzenie czy plik JPK nie został potwierdzony przy otwieraniu zestawienia JPK oraz możliwość szybkiego potwierdzenia plików,
 • Dodano oznaczanie kolorami błędnych plików JPK (czerwony) oraz nie potwierdzonych plików JPK (pomarańczowy),
 • Dodano możliwość podpisu e-deklaracji przy pomocy zewnętrznego podpisu,
 • Poprawiono odksięgowywanie dokumentów z podglądu dokumentu w PKPiR,
 • Poprawiono aktualizację PIT-4R,
 • Poprawiono drukowanie połączonych dokumentów WZ,
 • Poprawiono wybór symbolu Klasyfikacji Środka Trwałego,
 • Poprawiono tworzenie ewidencji VAT sprzedaży dla metody kasowej w przypadku, gdy dokument ma wartość zero (np. zmiana z stawki VAT na zwolnioną),

Uaktualnienie 2018.4.4, nie podpisane  lub jako zip

MD5: e4 57 63 a6 dd 78 a3 a5 13 fd b5 a9 30 e5 ca e4

 • Inne poprawki,